CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA IWIN

Có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2020
Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng.
Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cải thiện sản phẩm của chúng tôi. Bằng cách sử dụng sản phẩm, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin như được mô tả trong chính sách này.
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin qua Google Analytics. Đây là mục đích duy nhất mà chúng tôi sử dụng cookie.

ĐỊNH NGHĨA SẢN PHẨM IWIN68

Sản phẩm là trang web https://iwin68.homes.
Dữ liệu cá nhân bao gồm địa chỉ email được gửi tự nguyện của bạn.
Dữ liệu Người dùng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo ra bằng cách sử dụng sản phẩm, ví dụ như thời lượng trên trang web hoặc các trang được truy cập.

IWIN ĐÃ THU THẬP ĐƯỢC THÔNG TIN GÌ?

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau.
Dữ liệu người dùng
Chúng tôi thu thập thông tin về cách sản phẩm được sử dụng. Dữ liệu người dùng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP máy tính của bạn, loại trình duyệt, các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian bạn dành cho các trang đó, số nhận dạng thiết bị duy nhất và các dữ liệu khác.

TẠI SAO CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG?

IWIN sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:
Để có được những thông tin quý giá để chúng tôi có thể cải tiến sản phẩm.
Để theo dõi việc sử dụng sản phẩm app game IWIN.
Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan tới người dùng app game IWIN.

CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi từ bên ngoài Việt Nam, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, hãy lưu ý rằng chúng tôi chuyển thông tin đó đến Việt Nam và xử lý ở đó.
Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách bảo mật này và việc bạn gửi loại thông tin đó có nghĩa là bạn đồng ý với việc chuyển giao đó.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn liên kết như vậy, bạn sẽ được dẫn đến một trang web mới, không do chúng tôi kiểm soát.
Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hoạt động của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi: email: [email protected]